• Quantum Mac
  Değerlerimiz

  Önce Müşterilerimiz

  Tüm birimlerimizle birlikte çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım anlaşıyla iç ve dış müşterilerimizin taleplerini hızlı şekilde faaliyete alırız. Bu bağlamda elde ettiğimiz başarı bizim kuruluş sebebimizdir.

  Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz

  Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, teknolojinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur. Çeviklik temel yetkinliklerimizdendir.

  İnsan Kaynağımız

  Bilim, birlik, başarı meşalemizin ışığında; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden biri olduğunu inanırız.

  Etik Duruşumuz

  Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

  Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz

  Çevreye doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar, bugünden daha iyi gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme geleneğimizi sürdürürüz.

  İletişim

  İletişimde, karşılık bilgi verme ve dinlemeyi temel alarak herkesin düşüncelerini organizasyonun her düzeyinde, açıkça ifade edebileceği ortam oluşturmaktır.